ЕИК: 175010739

Адрес: гр. София 1407, район “Лозенец”, бул. “Черни връх” № 51Д

LEI: 529900IKTTK0W1AIZY91

Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги
Република Румъния

Дата на уведомление: 11.12.2018 г.
Класове застраховки: Животозастраховане – I

Република Полша

Дата на уведомление: 17.01.2019 г.
Класове застраховки: 1, 2