ЕИК: 121265113

Адрес: гр. София 1592, район “Искър”, бул. “Христофор Колумб” № 43

LEI: 549300X77HR0ZWZGRM25

Застрахователни услуги, предоставяни при условията на правото на установяване
Република Гърция

Дата на уведомление: 17.08.2017 г.
Класове застраховки: 1, 3, 8, 9, 10, 18
Дата на уведомление: 07.09.2020 г.
Класове застраховки: 2, 6, 7, 12, 13, 15, 17

Адрес: Varis – Koropiou Av. & 2, Ifestou Str., P.C.: 194 00, Koropi – Attica, Greece.
Упълномощен управител: Евгени Светославов Игнатов

Обединено кралство Великобритания

Дата на уведомление: 22.12.2020 г.
Класове застраховки: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Законен представител: Martin Wright
Адрес: 6 Arlington Street, London, SW 1A 1RE, United Kingdom

 
Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Кралство Испания

Дата на уведомление: 05.02.2007 г.
Класове застраховки:
1, 3, 8, 9, 10
Представител за уреждане на претенции: GLARUS IBÉRICA LOSS & RUN OFF MANAGEMENT S.L., представлявано от Justo Jimenez Fuentes
Адрес: calle de Maria de Molina № 37-3, 28006 Madrid, Spain.

Дата на уведомление: 05.12.2016 г.
Класове застраховки: 17

Република Гърция

Дата на уведомление: 05.02.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Представител за уреждане на претенции: Euroins Claims M.I.K.E. представлявано от Alexandros Skliris
Адрес: Amfitheas Ave. and 43 Agion Anargyron str.,Palaion Faliron, Attica

Република Италия
Дата на уведомление: 16.02.2015 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Кралство Белгия
Дата на уведомление: 27.02.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Република Кипър
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Република Австрия
Дата на уведомление: 05.02.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Франция
Дата на уведомление: 05.02.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Кралство Дания
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Преустановява дейност на територията на Кралство Дания с Решение № 76 от 17.10.2019

Република Румъния
Дата на уведомление: 05.02.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Федерална Република Германия
Дата на уведомление: 05.02.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Република Полша
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Дата на уведомление: 09.02.2018 г.

Класове застраховки: 10

Чехия
Дата на уведомление: 29.04.2014 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Република Словакия
Дата на уведомление: 29.04.2014 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Унгария

Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Португалия
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Република Словения
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Република Литва
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Кралство Нидерландия
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Княжество Лихтенщайн
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Обединено Кралство Великобритания
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Дата на уведомление: 18.10.2018 г.

Класове застраховки: 17

Велико херцогство Люксембург
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Република Финландия
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Кралство Норвегия
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Република Малта
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Дата на уведомление: 22.08.2019 г.

Класове застраховки: 17

Република Естония
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Ирландия
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Преустановява дейност на територията на Ирландия, считано от 12.08.2021 г.

Република Латвия
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Исландия
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Кралство Швеция
Дата на уведомление: 10.08.2007 г.

Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16