ЕИК: 131039664

Адрес: гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. Иван Вазов, бул. Витоша № 150, бл. 70, ет. 1

LEI: 894500V588WUNQG29D77

Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Италия

Дата на уведомление: 04.10.2022 г.
Класове застраховки:
1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16

Федерална Република Германия

Дата на уведомление: 04.10.2022 г.
Класове застраховки:
1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16

Република Франция

Дата на уведомление: 04.10.2022 г.
Класове застраховки:
1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16

Кралство Испания

Дата на уведомление: 04.10.2022 г.
Класове застраховки:
1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16

Република Австрия

Дата на уведомление: 04.10.2022 г.
Класове застраховки:
1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16

Република Полша

Дата на уведомление: 04.10.2022 г.
Класове застраховки:
1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16

Република Гърция

Дата на уведомление: 04.10.2022 г.
Класове застраховки:
1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16

Република Румъния

Дата на уведомление: 04.10.2022 г.
Класове застраховки:
1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16

Република Хърватия

Дата на уведомление: 04.10.2022 г.
Класове застраховки:
1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16