ЕИК: 207335761

Адрес: гр. София 1324, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 7“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 28, АТЦ „Силвър Център“, ет. 3.

LEI: 48510080H6TR9EPJRS20

Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Румъния

Дата на уведомление: 19.03.2024 г.
Класове застраховки: 1, 2, 8, 9, 16, 18

Федерална Република Германия

Дата на уведомление: 19.03.2024 г.
Класове застраховки: 1, 2, 8, 9, 16, 18