ЕИК: 175436411

Адрес: гр. София 1592, район “Искър”, бул. “Христофор Колумб” № 43

LEI: 747800D0U7JDY77OKW93

Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Румъния

Дата на уведомление: 26.09.2016 г.
Класове застраховки: Животозастраховане – I, II, III

Франция

Дата на уведомление: 26.09.2016 г.
Класове застраховки: Животозастраховане – I, II, III

Кралство Белгия

Дата на уведомление: 13.10.2022 г.
Класове застраховки: Животозастраховане – I

Кралство Нидерландия

Дата на уведомление: 05.12.2023 г.
Класове застраховки: Животозастраховане – I