ЕИК: 831626729

Адрес: гр. София 1000, район “Възраждане”, бул. “Тодор Александров” №18

LEI: 529900JXZ3AOURHL8Z49

Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Румъния

Дата на уведомление: 19.06.2009 г.
Класове застраховки: Животозастраховане – I, II, III, IV, V