ЕИК: 121265177

Адрес: гр. София 1000, район “Възраждане”, ул. “Света София” № 7, ет. 5

LEI: 74780000T020S030A052

Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Италия

Дата на уведомление: 16.07.2019 г.
Класове застраховки: 13, 15

Република Гърция

Дата на уведомление: 01.04.2021 г.
Класове застраховки: 8, 9