ЕИК: 831040933

Адрес: гр. София 1000, район “Оборище”, бул. “княз Александър Дондуков” №59

LEI: 529900AY9GPDH3OQF009

Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Румъния

Дата на уведомление: 19.04.2017 г.
Класове застраховки: 1, 8, 9, 13