I. Застраховка "Живот" и рента

II. Женитбена и детска застраховка

III. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд

IV. Изкупуване на капитал

V. Допълнителна застраховка