ЕИК: 131421443

Адрес: гр. София 1124, район “Средец”, бул. “Цариградско шосе” №47А, бл. В, ет. 3

LEI: 549300HDXX3H0XC78588

Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги Република Румъния

Дата на уведомление: 22.10.2019 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 16, 18

Република Гърция

Дата на уведомление: 23.04.2024 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 16, 18