ЕИК: 121718407

Адрес: гр. София 1463, район “Триадица”, бул. Витоша № 89Б

LEI: 54930013N9UAHQSBHU73

Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги
Република Румъния
Дата на уведомление: 02.10.2007 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Представител за уреждане на претенции: AVUS International S.r.l
Адрес: B-dul Unirii nr. 2,Bl.8A,Sc. 1, Ap. 19-20, Sector 4, RO-040101 Bucuresti

Република Гърция
Дата на уведомление: 18.11.2013 г.
Класове застраховки: 8, 9