ЕИК: 030269049

Адрес: гр. София 1504, район “Оборище”, бул. “княз Александър Дондуков” №68

LEI: 549300653TZ0D0FUJ832

Застрахователни услуги, предоставяни при условията на свободата на предоставяне на услуги

Република Италия

Дата на уведомление: 15.06.2016 г.
Класове застраховки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18