Държава Заявени услуги в приемащата държава членка Уведомление в КФН Уведомление до надзорния орган на приемащата държава членка
Република Австрия   25.06.2007 г.  
Република Румъния Дистрибуция на колективни инвестиционни схеми – фондове на Schroder International Selection Fund, Luxembourg 11.07.2018 г. 27.09.2018 г.

забележка: Дейността на управляващото дружество в Австрия е прекратена, считано от 10.11.2011 година