Държава Заявени услуги в приемащата държава членка Уведомление в КФН Уведомление до надзорния орган на приемащата държава членка
Унгария    23.01.2008 г.