Начин на предоставяне на услуги: Свободно предоставяне на услуги по чл. 43 от ЗПФИ, чрез обвързан агент, установен в Република България – „Сага Глобал Финакорп” ООД

Адрес: гр. София 1202, ул. „Георг Вашингтон“ № 41, ет. 5

Лице за контакти: Боян Огнянов Боев, +359 2 426 57 74office@saga-global.com

Държави, в която ще предоставя услуги и дейности Инвестиционни услуги и дейности Финансови инструменти
Чехия

Чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ

Чл. 4, т. 4, т. 6 и т. 11 от ЗПФИ
Република Словакия Чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ Чл. 4, т. 4, т. 6 и т. 11 от ЗПФИ
Република Румъния Чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ Чл. 4, т. 4, т. 6 и т. 11 от ЗПФИ
Република Италия Чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ Чл. 4, т. 4, т. 6 и т. 11 от ЗПФИ
Франция Чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ Чл. 4, т. 4, т. 6 и т. 11 от ЗПФИ
Република Гърция Чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ Чл. 4, т. 4, т. 6 и т. 11 от ЗПФИ
Република Естония Чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ Чл. 4, т. 4, т. 6 и т. 11 от ЗПФИ
Република Литва Чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ Чл. 4, т. 4, т. 6 и т. 11 от ЗПФИ
Република Латвия Чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ Чл. 4, т. 4, т. 6 и т. 11 от ЗПФИ
Република Полша Чл. 6, ал. 2, т. 1 от ЗПФИ Чл. 4, т. 4, т. 6 и т. 11 от ЗПФИ