Начин на предоставяне на услуги: Свободно предоставяне на услуги по чл. 43 от ЗПФИ

Адрес: гр. Варна 9000, бул. Вл. Варненчик 186, ет. 3, офис 4,035;
– за Великобритания адреса е: гр. Варна 9000, ул. „Шипка” № 102;

Лице за контакти: +359 (52) 63 40 40, +359 (52) 63 10 00, info@varchev.com

Държави, в която ще предоставя услуги и дейности Инвестиционни услуги и дейности Финансови инструменти
Република Италия Чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 2 и ал. 3, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1; т. 2 и т. 9

от ЗПФИ (за услугите по Чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗПФИ – Чл. 4, т. 2 и т. 9 от ЗПФИ)

Португалия Чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 2 и ал. 3, т. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1, т. 2 и т. 9

от ЗПФИ (за услугите по Чл. 6, ал. 3, т. 2 от ЗПФИ – Чл. 4, т. 2 и т. 9 от ЗПФИ)