Начин на предоставяне на услуги: Свободно предоставяне на услуги по чл. 43 от ЗПФИ

Адрес: гр. София 1000, бул. „Цар Осовбодител“ № 8, ет. 4

Лице за контакт: Цанко Коловски, +359 2 944 60 14, office@mkb.bg

Държави, в която ще предоставя услуги и дейностиИнвестиционни услуги и дейностиФинансови инструменти
Германиячл. 6, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗПФИчл. 4, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7 и т. 11 от ЗПФИ