Начин на предоставяне на услуги: Свободно предоставяне на услуги по чл. 43 от ЗПФИ

Адрес: гр. София 1407, ул. „Вискяр планина” № 19, ет. 2

Лице за контакти:Любомир Бояджиев (за Полша лице за контакт е Деница Христова), +359 2 962 53 96, +359 2 962 53 98, finance@benchmark.bg

Държави, в която ще предоставя услуги и дейности Инвестиционни услуги и дейности Финансови инструменти
Република Полша Чл. 6, ал. 2, т. 1 -7 и ал. 3, т. 1-6 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 3 и т. 9 от ЗПФИ
Федерална Република Германия Чл. 6, ал. 2, т. 1 -7 и ал. 3, т. 1-6 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 3 и т. 9 от ЗПФИ
Кралство Испания Чл. 6, ал. 2, т. 1 -7 и ал. 3, т. 1-6 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 3 и т. 9 от ЗПФИ
Франция Чл. 6, ал. 2, т. 1 -7 и ал. 3, т. 1-6 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 3 и т. 9 от ЗПФИ
Република Италия Чл. 6, ал. 2, т. 1 -7 и ал. 3, т. 1-6 от ЗПФИ Чл. 4, т. 1 – 3 и т. 9 от ЗПФИ