Начин на предоставяне на услуги: Свободно предоставяне на услуги по чл. 43 от ЗПФИ

Адрес: гр. Варна 9002, ул. „Цар Асен” № 20

Лице за контакти: Иво Петров, +35952 601594, office@abvinvest.eu

Държави, в която ще предоставя услуги и дейности Инвестиционни услуги и дейности Финансови инструменти
Велико херцогство Люксембург Чл. 6, ал. 2, т. 1 – 7 и ал. 3, т. 1- 6 Чл. 4, т. 1 – т. 11 от ЗПФИ