ЕИК: 200023481

Адрес: гр. Варна, ул.”Пирот” 16

Контакти: libra_1993@librains.com

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Австрия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Италия Свобода на предоставяне на услуги  
Франция Свобода на предоставяне на услуги  
Република Гърция Свобода на предоставяне на услуги  
Федерална Република Германия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Малта Свобода на предоставяне на услуги  
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги  
Обединено Кралство Великобритания Преустановява дейност по застрахователно посредничество, считано от датата на напускане на Обединеното кралство Великобритания на ЕС