ЕИК: 40330187

Адрес: гр. София, район “Оборище”, ул. “Сердика” № 26, ет. 1, ап. 3

Контакти: zenitins@abv.bg

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Италия Свобода на предоставяне на услуги