ЕИК: 175405608

Адрес: гр. София, бул.”Цар Борис III” 7, вх.A, ет.2, оф.4

Контакти: office@zbkbalkan.com

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Австрия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Белгия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Кипър Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Дания Свобода на предоставяне на услуги  
Република Естония Свобода на предоставяне на услуги  
Република Финландия Свобода на предоставяне на услуги  
Франция Свобода на предоставяне на услуги  
Ирландия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Италия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Латвия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Литва Свобода на предоставяне на услуги  
Велико херцогство Люксембург Свобода на предоставяне на услуги  
Република Малта Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Нидерландия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Полша Свобода на предоставяне на услуги  
Португалия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Румъния Право на установяване Представител: BODNAR DANIEL – Адрес: Romania, Mun. Bucuresti Sec.7, Bid. Constantin Brancoveanu nr. 18, bl. B7, sc. 4, et. 3, ap. 100
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги  
Република Словакия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Словения Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Испания Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Швеция Свобода на предоставяне на услуги  
Обединено Кралство Великобритания Свобода на предоставяне на услуги  
Унгария Свобода на предоставяне на услуги  
Федерална Република Германия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Гърция Свобода на предоставяне на услуги  
Чехия Свобода на предоставяне на услуги