ЕИК: 175405608

Адрес: гр. София 1202, район „Сердика“, ул. „Клокотница“ № 2А, Бизнес Център „ИВЕЛ“, ет. 9, офис 26

Контакти: office@zbkbalkan.com

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Австрия Свобода на предоставяне на услуги
Кралство Белгия Свобода на предоставяне на услуги
Република Кипър Свобода на предоставяне на услуги
Кралство Дания Свобода на предоставяне на услуги
Република Естония Свобода на предоставяне на услуги
Република Финландия Свобода на предоставяне на услуги
Франция Свобода на предоставяне на услуги
Ирландия Свобода на предоставяне на услуги
Република Италия Свобода на предоставяне на услуги
Република Латвия Свобода на предоставяне на услуги
Република Литва Свобода на предоставяне на услуги
Велико херцогство Люксембург Свобода на предоставяне на услуги
Република Малта Свобода на предоставяне на услуги
Кралство Нидерландия Свобода на предоставяне на услуги
Република Полша Свобода на предоставяне на услуги
Португалия Свобода на предоставяне на услуги
Република Румъния Право на установяване Romania, Bucuresti, № 1 Decebal Boulevard, Building/Bloc H2, 6th Floor, Ap. 24
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги
Република Словакия Свобода на предоставяне на услуги
Република Словения Свобода на предоставяне на услуги
Кралство Испания Свобода на предоставяне на услуги
Кралство Швеция Свобода на предоставяне на услуги
Обединено Кралство Великобритания Свобода на предоставяне на услуги
Унгария Свобода на предоставяне на услуги
Федерална Република Германия Свобода на предоставяне на услуги
Република Гърция Свобода на предоставяне на услуги
Чехия Свобода на предоставяне на услуги