ЕИК: 175124408

Адрес: гр. София, ул.”Илия Бешов” 2

Контакти: brokers@rpoins.bg

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Италия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Испания Свобода на предоставяне на услуги  
Република Гърция Свобода на предоставяне на услуги  
Република Хърватия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Полша Свобода на предоставяне на услуги  
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги