Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Кралство Белгия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Нидерландия Свобода на предоставяне на услуги  
Обединено Кралство Великобритания Свобода на предоставяне на услуги