ЕИК: 130404971
Адрес: гр. София,  бул. “Цариградско шосе” 90, Капитал Форт бизнес център, сграда А, ет. 11
Контакти: Daria.Mihova@marsh.com

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Автрия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Белгия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Чехия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Кипър Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Дания Свобода на предоставяне на услуги  
Република Естония Свобода на предоставяне на услуги  
Република Финландия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Франция Свобода на предоставяне на услуги  
Федерална република Германия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Гърция Свобода на предоставяне на услуги  
Република Унгария Свобода на предоставяне на услуги  
Република Ирландия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Италия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Латвия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Литва Свобода на предоставяне на услуги  
Велико хрцогство Люксембург Свобода на предоставяне на услуги  
Република Малта Свобода на предоставяне на услуги  
Република Полша Свобода на предоставяне на услуги  
Република Португалия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги  
Република Словакия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Словения Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Испания Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Швеция Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Нидерландия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Хърватия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Норвегия (ЕИП) Свобода на предоставяне на услуги  
Исландия Свобода на предоставяне на услуги  
Княжество Лихтенщайн Свобода на предоставяне на услуги