ЕИК: 200955293

Адрес: гр. София, ж.к. Дружба, бл. 312, вх. А, ет. 4, ап. 12

Контакти: kris_investing@abv.bg

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Федерална република Германия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Австрия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Белгия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Гърция Свобода на предоставяне на услуги  
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги  
Република Италия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Испания Свобода на предоставяне на услуги