ЕИК: 130647553

Адрес: гр. София, ж.к Младост , бл.24, вх.6, офис 3

Контакти: atoneva@lifebroker-bg.com

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги
Ирландия Свобода на предоставяне на услуги