ЕИК: 200222533

Адрес: гр. София, бул. “Васил Левски” № 112, ет. 4, ап. 12

Контакти: info@contrctsa.com

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Гърция Свобода на предоставяне на услуги  
Право на установяване Представител: Mr. Evstatios Butakis – Адрес: 9 Aiantos Str., p.c. 65302, Kavala, Greece
Република Кипър Свобода на предоставяне на услуги