ЕИК: 131049110

Адрес: гр. София, бул.”Мария Луиза” № 35, вх. А, ет. 1, ап. 2

Контакти: ciins@yahoo.com

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги