ЕИК: 121030179

Адрес: гр. София, бул.”Христо Ботев” №57, ет. 3

Контакти: karollstandart@karoll.bg

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги