ЕИК: 131058643

Адрес: гр. София, бул.”България” 56А, ет.3, ателие 3

Контакти: office@bg-ins.com

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги  
Обединено Кралство Великобритания Свобода на предоставяне на услуги