ЕИК: 121412257

Адрес: гр. София, бул. „Витоша” 53Б

Контакти: office@instrade.bg

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Австрия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Гърция Свобода на предоставяне на услуги  
Република Литва Свобода на предоставяне на услуги  
Франция Свобода на предоставяне на услуги  
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги  
Република Унгария Свобода на предоставяне на услуги  
Република Италия Свобода на предоставяне на услуги  
Федерална Република Германия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Испания Свобода на предоставяне на услуги  
Република Португалия Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Швеция Свобода на предоставяне на услуги  
Република Словения Свобода на предоставяне на услуги  
Република Словакия Свобода на предоставяне на услуги  
Чешка република Свобода на предоставяне на услуги  
Република Полша Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Дания Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Белгия Свобода на предоставяне на услуги