ЕИК: 201050944

Адрес: гр. София 1303, ул. “Странджа” № 93, ет. 4, ап. 24

Контакти: marko.markov@gmail.com

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Австрия Свобода на предоставяне на услуги
Кралство Белгия Свобода на предоставяне на услуги
Република Чехия Свобода на предоставяне на услуги
Република Кипър Свобода на предоставяне на услуги
Кралство Дания Свобода на предоставяне на услуги
Република Естония Свобода на предоставяне на услуги
Република Финландия Свобода на предоставяне на услуги
Република Франция Свобода на предоставяне на услуги
Федерална Република Германия Свобода на предоставяне на услуги
Република Гърция Свобода на предоставяне на услуги
Република Унгария Свобода на предоставяне на услуги
Република Ирландия Свобода на предоставяне на услуги
Република Италия Свобода на предоставяне на услуги
Република Латвия Свобода на предоставяне на услуги
Република Литва Свобода на предоставяне на услуги
Велико херцогство Люксембург Свобода на предоставяне на услуги
Република Малта Свобода на предоставяне на услуги
Република Полша Свобода на предоставяне на услуги
Република Португалия Свобода на предоставяне на услуги
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги
Република Словакия Свобода на предоставяне на услуги
Република Словения Свобода на предоставяне на услуги
Кралство Испания Свобода на предоставяне на услуги
Кралство Швеция Свобода на предоставяне на услуги
Кралство Нидерландия Свобода на предоставяне на услуги
Република Хърватия Свобода на предоставяне на услуги
Кралство Норвегия Свобода на предоставяне на услуги
Исландия Свобода на предоставяне на услуги
Княжество Лихтенщайн Свобода на предоставяне на услуги