Дружество:Дата на преустановяване на дейност
„Капман Брокер” ООДЗаличен, считано от 16.12.2010 г.
„МОБИКС БГ” ООДЗаличен, считано от 31.10.2011 г.
„АРИСТА БРОКЕРИ” ООДДата на преустановяване на дейност: 20.10.2015 г.
„Джи Ем Джи Брокерс” ООДЗаличен, считано от 19.12.2017 г.
„Дженерал Брокерс” ЕАДЗаличен, считано от 26.06.2018 г.
„СИВОВ – ГРУП” ЕООДЗаличен, считано от 21.03.2017 г.
„ДЖИ ПИ ЕЙ ГРУП” АДНе е налична дата на преустановяване на посредническа дейност и/или дата на заличаване
„РУХЕТТА ТРЕЙД“ ЕООД (предишно наименование – „Салида България” ЕООД)Заличен, считано от 05.02.2018 г.
„ИИБ Интернешънъл Брокер” ЕООДДата на преустановяване на дейност: 09.07.2013 г.
„АЛКОР КОНСУЛТ” ЕООДЗаличен, считано от 08.01.2014 г.
„Сити Брокерс” ЕООД (предишно наименование – „Росбул Брокер” ЕООД)Заличен, считано от 19.09.2017 г.
„Застрахователен брокер Марат” ООДНе е налична дата на преустановяване на посредническа дейност и/или дата на заличаване
„Консулт Партнърс” ЕООДЗаличен, считано от 21.02.2018 г.
„Булром – Глобъл Груп” EООДЗаличен, считано от 14.07.2017 г.
„Вива Брокер Инс” ООДЗаличен, считано от 28.05.2019 г.
„Ай Джи Ем Брокерс” ООДЗаличен, считано от 19.11.2010 г.
„ПМТ Брокерс” ЕООДДата на преустановяване на дейност: 13.08.2020 г.