ЕИК: 204700984

Адрес: гр. София,  ул. “Николай Хайтов” 2, вх. Б, етаж 7

Контакти: s.milanov@abexio.com

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Унгария Свобода на предоставяне на услуги  
Федерална република Германия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Словения Свобода на предоставяне на услуги  
Словашка република Свобода на предоставяне на услуги  
Чешка република Свобода на предоставяне на услуги  
Република Полша Свобода на предоставяне на услуги  
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги  
Република Франция Свобода на предоставяне на услуги  
Република Хърватска Свобода на предоставяне на услуги  
Кралство Нидерландия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Естония Свобода на предоставяне на услуги  
Република Ирландия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Латвия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Литва Свобода на предоставяне на услуги  
Велико херцогство Люксембург Свобода на предоставяне на услуги