ЕИК: 102764975

Адрес: гр. София 1000, район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“ № 24

Контакти: dslavov@hotmail.de

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги  
Република Гърция Свобода на предоставяне на услуги