ЕИК: 122013738

Адрес: гр. София, бул. “Христо Ботев” 119

Контакти: arcadiasilver@abv.bg

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги