ЕИК: 203214118

Адрес: гр. София, ул. “Лъчезар Станчев” № 5, СБТ, ет. 2, офис 118

Контакти: office@aksa.bg

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Гърция Свобода на предоставяне на услуги  
Република Италия Свобода на предоставяне на услуги  
Република Румъния Свобода на предоставяне на услуги  
Обединено Кралство Великобритания Преустановява дейност по застрахователно посредничество, считано от датата на напускане на Обединеното кралство Великобритания на ЕС