ЕИК: 131286910

Адрес: гр. София, бул.”Витоша” № 10, ет. 4, ап. 16

Контакти: office@akort-ins.eu

Държави членки на ЕС/ ЕИП Начин на извършване на дейност Създаден офис на клона в приемащата държава членка
Република Кипър Свобода на предоставяне на услуги
Румъния Свобода на предоставяне на услуги
Испания Свобода на предоставяне на услуги
Франция Свобода на предоставяне на услуги
Република Гърция Свобода на предоставяне на услуги
Федерална Република Германия Свобода на предоставяне на услуги
Република Италия Свобода на предоставяне на услуги
Кралство Нидерландия Свобода на предоставяне на услуги
Република Малта Свобода на предоставяне на услуги
Република Полша Свобода на предоставяне на услуги
Хърватия Свобода на предоставяне на услуги