Зам.-председателят на КФН участва в инициатива на БФБ в подкрепа на женското лидерство по повод международния празник на жената

Maria Filipova, BSE
Заместник-председателят на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” – Мария Филипова, се включи в инициативата на Българската фондова борса „БФБ бие камбаната за мир“– „Да удари звънеца за равенство между половете“ по повод празника на жените – 8-ми март.  Г-жа Филипова даде днешното начало на борсовата сесия, с което се отдава „заслужено признание на жените професионалисти и лидери, жените с все по-отговорна роля в съвременния свят, чиято експертиза е водеща за иновациите и растежа. Тя отправи и следното послание: „В тази динамична и изпълнена с предизвикателства среда трябва да се стремим и да работим за постигането на стабилност и предвидимост, които са от особена важност както за капиталовия пазар, така и за обществото като цяло. Ето защо всички ние, водени от тази цел, отправяме своя призив за преодоляване на различията и постигане на стабилност“.