Наименование на ЮЛАдрес на управлениеАдрес за кореспонденция и за допълнителна информация
АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АДгр. София 1592, р-н Искър,
ул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5
тел: + 359 2 462 11 66,
+ 359 2 462 11 67,
+ 359 2 965 14 66
office@activabg.com
https://activabg.com/
АЛАРИК КЕПИТЪЛ АДгр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 20, ет. 2 и 3гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 20, ет. 2 и 3
02/ 43 98 150
office@alaric.bg
https://alaric.bg/
ИМПАКТ КАПИТАЛ ЕАДгр. София1000,
р-н Средец,
ул. Славянска № 29 А, ет. 2, ап. 10
тел: + 359 88 4363 871
office@impact-capitalbg.com
https://impact-capitalbg.com/
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АДгр. София 1303,
р-н Възраждане,
ул. „Средна гора“ № 49,
ет. 5, ап. 8
тел: + 359 2 801 38 44, 801 38 40; 801 38 50
факс: + 359 2 80 138 60
officeam@astraam.bg
https://www.astraam.bg/
ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КОМПАНИ ЕАДгр. Варна 9009,
р-н Младост,
ул. „Владислав Варненчик“ № 186, ет. 3, офис 4.035
тел: + 359 52 631 000,
+ 359 52 634 040
офис София, ул. “Цар Самуил“ № 1
тел. + 359 2 954 51 15
www.varchev.com
backoffice@varchev.com
СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАДСофия 1000,                                             ул. „Мальовица” № 2, ет. 1тел:  + 359 2 811 50 10,
+ 359 2 401 14 00
https://smartfund.bg  office@smartfund.bg
ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАДгр. София 1113,
ул. „Тинтява“ № 13 Б,
вх. А, ет. 2
тел: + 359 2 935 06 33,
+ 359 2 935 06 31,
+ 359 2 935 06 11
факс: + 359 935 06 17
office@dvam.bg
sales@dvam.bg
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АДгр. София 1505,
р-н Оборище,
ул. „Московска“ № 19
гр. София 1301, р-н Триадица,
ул. „Алабин“ № 36; ет. 3
тел: + 359 2 935 06 33,
+ 359 2 9350 631,
+ 359 2 9350611
факс: + 359 2 935 06 17
office@dskam.bg; https://www.dskam.bg
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАДгр. София 1000,
р-н Средец, ул. „Г.С. Раковски“  96 А
тел: + 359 2 980 18 81
факс: + 359 2 980 74 72
office@expat.bg
https://www.expat.bg
ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АДгр. София 1000, район Средец, ул. „Кузман Шапкарев“ № 4, ет. 2гр. София 1797, Софарма Бизнес Тауърс, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5,
Кула Б, ет. 12-13,
тел: + 359 2 810 00 00,
+ 359 2 810 00 70,
+ 359 2 810 00 60
факс: +359 2 958 15 23 https://www.elana.net
info@elana.net
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АДгр. София 1592,
бул. „Христофор Колумб“
№ 43, ет. 5
тел: + 359 2 902 19 44,
+ 359 885 166 086
факс: + 359 2 981 14 96
office@efam.bg
https://www.efam.bg
ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ ЕАДгр. София 1303,
бул. „Тодор Александров“ № 73, ет. 1
тел: + 359 2 980 48 25
факс: + 359 2 965 45 22;
office@z-capital.bg
https://www.z-capital.bg
ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ЕАДгр. София 1000,
р-н Средец,
ул. „Стефан Караджа“ № 2
тел: + 359 2 981 86 00
факс:  + 359 2 981 17 58
https://www.investcapital.eu office@investcapital.eu
ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АДгр. София 1000,
р-н Средец,
ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3
тел:  + 359 2 806 37 50,
+ 359 2 921 05 32
факс: + 359 2 921 05 21
office@ifm.bg
https://www.ifm.bg
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АДгр. София 1301,
р-н Триадица,
ул. „Три уши“ № 8, ет. 6
тел: + 359 2 403 02 00
факс: + 359 2 810 60 33
mail@capman.bg
https://capman.bg/asset-management
КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАДгр. София 1303,
р-н Възраждане,
бул. „Христо Ботев“ № 57
Централно управление
гр. София 1164
ул. „Златовръх“ № 1
тел: + 359 2 986 34 66,
+ 359 2 400 83 00
факс: + 359 2 986 34 66
investing@karoll.bg,
office@karoll.bg
https://www.karollcapital.bg
КОМПАС ИНВЕСТ АДгр. София 1000,
р-н Триадица,
ул. Алабин № 36, ет. 4
тел: + 359 2 421 95 17,
+ 359 2 421 95 18
office@compass-invest.eu
https://www.compass-invest.eu
КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АДгр. София 1309,
р-н Възраждане,
бул. „Тодор Александров“ №117
тел: + 359 2 816 43 70,
+ 359 2 816 43 45
office@concord-am.bg
https://concord-am.bg/
ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАДгр. София 1000,
р-н Оборище,
ул. „Врабча“ № 10
тел: + 359 2 935 65 22
факс: + 359 2 935 66 15
mbam@municipalbank.bg
https://www.mbam.bg/
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АДгр. София 1408,
р-н Триадица,
ул. „Енос“ № 2, ет. 5
тел: + 359 2 460 64 00
факс: + 359 2 460 64 01
asset_management@ffbh.bg
https://www.ffbh.bg
КЕЙ БИ СИ УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИ ЕАДгр. София 1407,
р-н Лозенец,
бул. „Никола Вапцаров“
№ 55, Експо 2000, фаза II
Тел: + 359 2 919 854 62

info@kbcinvestment.bg
www.kbcinvestment.bg

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АДгр. Варна 9000,
р-н Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, Административна сграда
тел: + 359 52 600 507,
+ 359 52 653 830
факс: + 359 52 603 828;
office@rfasset.eu
https://www.rfasset.eu
СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАДгр. София 1680,
р-н Красно село,
бул. „България“ № 58,
бл. С, ет. 7, ап. 24
тел: + 359 2 810 26 51
факс: +359 2 981 21 65
info@selectam.bg
https://www.selectam.bg;
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АДгр. София 1000,
ул. „Екзарх Йосиф“ № 31, ет. 2
тел: + 359 2 815 40 00
факс: +359 2 815 40 10
contact@skyfunds.bg
https://www.skyfunds.bg
СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АДгр. София 1618,
бул. „Братя Бъкстон“ № 40
гр. София 1303, р-н Възраждане,

 бул. „Тодор Александров“ № 109-115, ет. 2, офис

4

тел./факс: + 359 2 816 43 70
office@strategia-asset.com
https://www.strategia-asset.com

ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДМЪНТ ЕАДгр. София 1303,
бул. „Тодор Александров“ № 117
тел: + 359 2 903 56 40,
+ 359 2 903 56 45
asset.management@teximbank.bg
https://www.texim-am.bg
ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АДгр. София 1000,
р-н Средец,
ул. „Аксаков“ № 28, ет. 2 (надпартерен), ап. 5
тел: + 359 2 494 90 84
факс: +359 2 988 82 13
trend@trend-am.com
https://www.trend-am.com
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАДгр. София 1000,
р-н Слатина,
бул. „Цариградско шосе“ № 87
тел: + 359 2 923 47 11,
+ 359 2 923 47 12
office@ccbam.bg
https://www.ccbam.bg
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АДгр. Пловдив 4000,
бул. „Васил Априлов“
№ 92
тел: + 359 32 625 401,
+ 359 32 633 234
факс: + 359 32 625 402
office@ugmarket.com
https://www.ugmarket.com
КЕЙ БИ СИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ НВ – КЛОНгр. София 1463
бул. „Витоша“ № 89 Б
Милениум център, ет. 6
тел: + 359 02 811 37 67,
+ 359 887 921 401
ubbam@ubb.bg
https://www.ubbam.bg/
ТРЕЙШЪН ИНВЕСТ ЕАДгр. София 1715, ММ Бизнес Център, Околовръстен път 251Г, ет. 4тел: +359 99 88 033,
+359 877 88 66 78
info@thracianinvest.com, http://thracianinvest.com/
БЛУСМАРТ ИНВЕСТМЪНТС АДгр. Пловдив, р-н Северен, Марица, №27В, вход В, апартамент 2