БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – София АД

Адрес : София 1303, ул. “Три уши” 10

Тел.: (+359 2) 937 09 34

Факс: (+359 2) 937 09 46

e-mail: bse@bse-sofia.bg

web: www.bse-sofia.bg