Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисии акции:
 
1. „Холдинг Асенова Крепост” АД – Решение № 4–Е/05.01.2011 г.
2. „Асенова крепост” АД – Решение № 34–Е/24.01.2011 г.
3. „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ – Решение № 35–Е/24.01.2011 г.
4. „Инвестор.БГ” АД – Решение № 40–Е/24.01.2011 г.
5. „Индустриален холдинг България” АД – Решение № 67–Е/02.02.2011 г.
6. „Пълдин Лайън Груп” АДСИЦ – Решение № 94–Е/09.02.2011 г.
7. „Еврохолд България” АД – Решение № 144–Е/24.02.2011 г.
8. „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ – Решение № 226–Е/23.03.2011 г.
9. „ЕЙЧ БИ ДЖИ Фонд за инвестиционни имоти” АДСИЦ – Решение № 255–Е/06.04.2011 г.
10.  „София Хотел Балкан” АД – Решение № 273–Е/20.04.2011 г.
11. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” – Решение № 281–Е/27.04.2011 г.
12. „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ – Решение № 337–Е/28.05.2011 г.
13. „Флоримонт Пропъртис” АДСИЦ – Решение № 366–Е/21.06.2011 г.
14. „ЗД Евроинс” АД – Решение № 395–E/29.06.2011 г.
15. „Алфа България” АД – Решение № 411–E/06.07.2011 г.
16. „Българо-американска кредитна банка” АД – Решение № 518-Е/17.08.2011 г.
17. „Софарма имоти” АДСИЦ – Решение № 555-Е/31.08.2011 г.
18. „Доверие – Обединен Холдинг” АД – Решение № 598–Е/19.09.2011 г.
19. „Еврохолд България” АД – Решение № 624–Е/06.10.2011 г.
20. „Централна Кооперативна Банка” АД – Решение № 621–Е/06.10.2011 г.
21. „ДИР.БГ” АД  – Решение № 760–Е/15.12.2011 г.
22. „Пи Ар Си” АДСИЦ  – Решение № 777–Е/21.12.2011 г.
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции:
 
1. „Артанес Майнинг Груп” АД – Решение № 625–Е/06.10.2011 г.
2. „ЕВН България Електроснабдяване” АД – Решение № 725–ПД/06.12.2011 г.
3. „ЕВН България Електроразпределение” АД – Решение № 726–ПД/06.12.2011 г.
 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия облигации:
 
1. „София Хотел Балкан” АД – Решение № 272–Е/20.04.2011 г.
2. „Индустриален холдинг България” АД – Решение № 525–Е/23.08.2011 г.
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации:
 
1. „Ти Би Ай Кредит” ЕАД – Решение № 161–Е/01.03.2011 г.
2. „Сила Холдинг” АД – Решение № 307–Е/04.05.2011 г.
3. „Трансинвестмънт” АДСИЦ – Решение № 352–Е/08.06.2011 г.
4. „Аркус” АД – Решение № 469–Е/20.07.2011 г.
5. „Българска банка за развитие” АД – Решение № 556-Е/31.08.2011 г.
6. „Астера І” АД – Решение № 581–Е/09.09.2011 г.
7. „Български пощи” ЕАД – Решение № 657–Е/27.10.2011 г.
8. „Старком Холдинг” АД – Решение №  782–Е/23.12.2011 г.
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на европейски пазари:
 
1. „МОНБАТ” АД – Решение № 93–Е/09.02.2011 г.
2. „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ – Решение № 226–Е/23.03.2011 г.
3. „Софарма” АД  – Решение № 648–Е/20.10.2011 г.
4. „Еврохолд България” АД – Решение № 658–Е/27.10.2011 г.
 
Потвърдени допълнения към проспекти:
 
1. „Софарма” АД – Решение № 686–Е/10.11.2011 г., с което потвърждава допълнение към проспекта, одобрен с Решение № 648–Е/20.10.2011 г.
 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия варанти: