Криптомонетите (криптовалути) се определят като монети (виртуални/дигитални пари), създадени чрез криптиране и базиране на блокчейн мрежа, с характеристики на средство за размяна, съхраняващо в себе си стойност във времето и разчетна единица, като такива са например BitCoin, Litecoin, ZCash и други. Монетите работят на собствен блокчейн за разлика от токените. КФН не регулира и не осъществява надзор върху криптомонети.
Токените (token) могат да бъдат дефинирани като криптоактиви, издадени от дружество, финансиращо проект чрез ICOs, които могат да бъдат инструмент за разплащане (парична единица) само в проектната екосистема, предоставящи подобни възможности като монетите, но техният държател притежава и други права в мрежата, например право на глас, право на дивидент, право на част от приходите и други. Токени са създадени като „умни“ договори, базирани на блокчейн мрежа като Ethereum или Wave. Токените могат да бъдат разпознати като финансови инструменти или стока (или услуга), която може да се ползва от притежателя на токените (utility) в зависимост от характеристиките на криптоактива.
Първоначалното предлагане на монети (ICOs) може да бъде определено като първично предлагане, реализирано чрез продажба на токени, чиято цел е набиране на капитал за осъществяване на проекти или решаване на съответен проблем чрез разработването на конкретна бизнес ниша или модел.
Блокчейн (blockchain) – децентрализирана архитектура, в която е позволено съвкупността от репликирани, споделени и синхронизирани цифрови данни, географски разпределени в мрежа от множество компютри в различни държави, да бъде съхранявана разпределено чрез множество на брой копия в резултат обработка на трансакции, представляващи части от единен „блок“. Всички участници в системата са равноправни (peer to peer), спазват общи правила (протоколи) и веднъж валидирали една трансакция, същата остава непроменена. Това налага разбирането за блокчейн като децентрализирана система, осигуряваща прозрачност, необратимост и сигурност на трансакциите, осъществени чрез нея.
Whitepaper – документ, издаден от организацията/дружеството, емитиращо токени, с цел набиране на средства за финансиране на конкретен проект. Няма законовоопределено съдържание и условия, на които следва да отговаря един whitepaper и същият не подлежи на одобрение от КФН. Документът обикновено съдържа информация за процеса на издаване на самите токени, информация за проекта, който ще бъде реализиран, както и за екипа, който седи зад този проект.