ICOs представлява първично публично предлагане на монети, при което даден проект или дружества набира чрез криптовалута или парични средства капитал за реализация на проект или идея. Срещу закупените токени на инвеститора се предоставят различни материални и/или нематериални права: право на глас или право на дивидент или право на част от реализирани при определени условия приход или право на ползване на конкретна услуга при преференциални условия или право на купон за отстъпка от цена на определен продукт и т.н.