Актуалните „Въпроси и отговори” по прилагането на актовете на ЕС в сферата на компетентността на КФН можете да намерите на следните адреси на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари:
https://www.esma.europa.eu/questions-and-answers
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/guidelines_en

Избери начин на подреждане:
ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 9 )