За всички технически въпроси, свързани с регистрация, достъп и ползване на електронните системи на Комисия за финансов надзор, можете да изпращате констатираните проблеми като описание и като снимка на екрана (print screen) на e-mail: eis_assistance@fsc.bg