ВСИЧКИ НОВИНИ

Покажи само решения от заседания Покажи само новини
29/09/2022 17:00
Решения от заседание на 29.09.2022 г.
27/09/2022 17:06
Решения от заседание на 27.09.2022 г.
23/09/2022 15:50
Съобщение във връзка с провеждането изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер
23/09/2022 09:51
Актуализация на списъците със застрахователи и застрахователните посредници, заявили намерение да извършват трансгранична дейност във Вътрешния пазар на Европейския съюз
21/09/2022 09:22
Откриване на изложбата „140 години застраховане в България“
20/09/2022 17:09
Решения от заседание на 20.09.2022
20/09/2022 12:03
Съобщение до допуснатите кандидати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който ще се проведе в периода 01.10.2022 – 22.10.2022 г.
16/09/2022 11:39
Резултати от промяна на участието и прехвърляне на средства на осигурени лица от един в друг съответен пенсионен фонд за второто тримесечие на 2022 г.
15/09/2022 17:00
Решения от заседание на 15.09.2022 г.
13/09/2022 17:03
Решения от заседание на 13.09.2022 г.