Списък с кандидатите, допуснати до изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери, който ще се проведе на 28.01.2023 г.

След проверка на всички представени заявления и документи към тях, Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление „Застрахователен надзор“, взе решение за допускане до изпит на следните кандидати:

1.Вх. № РГ-14-166-1/07.11.2022 г. Решение № 866-ЗБ/18.11.2022 г. допуснат 
2.Вх. № РГ-14-167-1/14.11.2022 г.Решение № 867-ЗБ/18.11.2022 г.допуснат
3.Вх. №РГ-14-168-1/14.11.2022 г.Решение № 865-ЗБ/18.11.2022 г.допуснат
4.Вх. № РГ-14-169-1/18.11.2022 г.Решение № 918-ЗБ/25.11.2022 г.допуснат
5.Вх. № РГ-14-170-1/24.11.2022 г.Решение № 941-ЗБ/02.12.2022 г.допуснат
6.Вх. № РГ-14-171-1/25.11.2022 г.Решение № 940-ЗБ/02.12.2022 г.допуснат