Спиране на старите системи на КФН на 29.12.2023 г. в 17:00 ч.

Уважаеми партньори,

Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка със финална миграция на данни към Единната информационна система (ЕИС) на Комисията за финансов надзор, на 29.12.2023 г.(петък), от 17.00 ч., ще бъде прекратен достъпа до следните стари системи и услуги:

 • Електронен регистър и картотека;
 • Новини от е-регистър;
 • Е-Портал e-Register;
 • Е-Портал ЕЕЕФ (ESEF);
 • Е-Портал E-ЛУАИФ;
 • Е-Портал КФН – Застрахователен надзор;
 • Е-Портал КФН – Застрахователни Агенти и посредници ДД;
 • Е-Портал  КФН – Осигурителен надзор;
 • Е-Портал  eKFN – Осигурителен пазар;
 • Е-Портал Е-Регистър 1 Д;
 • Е-Портал  Чл. 26 MIFIR;
 • Е-Портал  Интернализиран сетълмент;
 • Е-Портал  Подаване на отчети за капиталова адекватност и ликвидност;
 • Подаването на онлайн форма, анкета и друга информация относно финансовите технологии (FinTech);
 • Подаването на онлайн форми за подаване на жалби срещу поднадзорни на КФН лица;
 • Подаването на  онлайн форма за приемане на съобщения за нарушения на Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
 • Подаването на онлайн форма за заявление за регистрация на застрахователен брокер;
 • Подаването на онлайн форма за подаване на заявление за регистрация на застрахователен агент, посредник предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, които посредничат за застрахователи в ЕС;
 • Справка Стойност на един пенсионен дял.

Мейл delovodstvo@fsc.bg ще продължи да бъде на Ваше разположение без прекъсване. Моля да имате предвид, че в първия работен ден на 2024 –та година, 02-ри януари, се очаква да има известно забавяне в получаването на обратна връзка (входящ номер), като датата на подаване на съответния документ към деловодството на КФН, ще бъде отчетена.

Единната информационна система на Комисията за финансов надзор ще стартира в пълната си функционалност в 14.00 ч., на 02.01.2024 г.